UJS CONSULTING STÖDJER VERKSAMHETER I ATT SKAPA EN SUND FÖRETAGS- OCH KOMMUNIKATIONSKULTUR OCH ATT ÖKA TROVÄRDIGHETEN I VARUMÄRKET


INSIDAN FÖRST

GRUNDEN TILL EN SNYGG OCH TROVÄRDIG FASAD BÖRJAR PÅ INSIDAN OCH INKLUDERAR VIKTIGA STEG SOM:

Samsyn kring värderingar, varumärke, kundlöfte och mål

En fungerande kommunikationsplattform

Rutiner och regelbundenhet för kommunikationen

Ramar och utrymme för dialog och delaktighet

När vi är trygga med insidan kan vi göra fasaden, varumärket, starkare och trovärdigare.


Genom facilitering och workshops erbjuds du och din verksamhet stöd i arbetet med att förtydliga och skapa samsyn kring er företags- och kommunikationskultur för att öka trygghet, kunskap och engagemang - viktiga faktorer för att nå uppsatta mål. Internt och externt.

i SAMARBETE ERBJUDER UJS CONSULTING ÄVEN TJÄNSTER INOM NEDAN OMRÅDEN: