SUND KOMMUNIKATION OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE

 i samarbete med Bachér ABVi får ledare och team att samverka för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet


Bra kommunikation, i en tillåtande miljö, skapar goda relationer och motiverade team som arbetar mot gemensamma och tydliga mål. Styrkan finns i gruppen. 


Ledare, team och kommunikation

Kunskaper om individ och grupp och en grupps utveckling ger en trygg grund för att gå in i en grupp som ledare eller gruppmedlem. I rollen som ledare kan det se olika ut men fokuset är att nå de gemensamma målsättningarna med de personer som ingår i teamet. En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att skapa tydlighet och trygghet. Forskning visar att de verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka trygghet och tillit ökar prestation och produktivitet. 

Att få förståelse för gruppers och individers utveckling och behovet av olika ledarstilar. Kommunikation och feedback utvecklar sättet att samarbeta, skapa tillit och fatta beslut.

Mycket pekar på att god samarbetsförmåga och väl fungerande kommunikation blir några av de viktigaste framgångsfaktorerna framöver. Särskilt som vi även fortsättningsvis ser ut att få svårt att träffas på det sätt vi kanske skulle föredra. För att orka hålla i, och fortsatt jobba mot våra gemensamma mål, måste vi samverka, lära av varandra, och också kunna växeldra. Det gör man i ett bra team.


.

 

UJS CONSULTING, I SAMARBETE MED BACHÉR AB, STÖDJER ER I ARBETET ATT:

 • nå samsyn kring förväntningar på individ och grupp
 • ge ledare vägledning i hur man skapar tydlighet och trygghet i en grupp
 • hitta rätt form för samverkan, dialog och resultat i en grupp
 • utveckla kommunikationsprocessen för bästa möjliga resultat

 

Målet är att få ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet. Vi fokuserar på styrkan i gruppen och på vikten av kommunikation.

 

Innehåll: 

 • Känslomässiga och kommunikativa färdigheter
 • Motiv och motivation
 • Feedback och återkoppling
 • Lyssna in vad som verkligen sägs
 • Konsten att ställa frågor
 • Personligheter och olika fokus i samtalet och mötet
 • Konfliktstilar
 • Stadier i grupputveckling
 • Förändringsledning
 • Värderingar
 • Tydlighet i mål och roller
 • Vikten av eget ansvar


Mål:

 • Tydliggöra och förverkliga “Varför”
 • Nå resultat genom “Vart” ska vi
 • Fokusera på processen “Hur”
 • Tydliggöra ansvar i innehållet “Vad”


Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål. Exempel:

Halvdags-/heldag workshop: inspiration, ledning av grupparbeten, sammanställning av resultat

Coachning, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten

Facilitering: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap. 

 

I samarbete med Catarina Bachér, Bachér AB. 


Catarina Bachér har lång erfarenhet som ledare och VD och har varit verksam i flertalet små och stora företag och organisationer.

Catarina har en gedigen kunskap om vad som behövs för att driva verksamheter och medarbetare framåt och är idag verksam som förändringsledare, grupp- ledartränare och facilitator.

Catarina arbetar med inlärningsupplevelser med insikt och tydlighet. Det som är grunden till goda samarbeten, innovation och resultat.