BYGGA FRAMGÅNG

stärkt individ
starkare helheti samarbete med
Gunilla Bergfeldt, Betty Wassenius och Catarina Bachér
UJS Consulting är samarbetspartner i "Bygga Framgång". Genom samverkan besitter vi tillsammans djup kompetens och erfarenhet inom fyra olika inriktningar och kan dessutom påvisa hur de här områdena på olika sätt samverkar, för att bilda en starkare helhet – både för individ och grupp. Bredden ger även spetsen. 

Vår övertygelse och erfarenhet:

 

Genom ökade insikter om dig själv förbereder du dig bättre inför uppsatta mål. Att stärka sig själv som individ bidrar såväl till den egna som till gruppens utveckling. En väl fungerande helhet består av ansvarstagande individer som förstår vikten av att samarbeta och kommunicera. Varje person ska se sin egen betydelse i ett större sammanhang – ”Jag behövs”.


För att du på bästa sätt ska kunna bidra och prestera behöver du stärka dig på olika sätt. Det är först då du kan ge dig själv och gruppen som du ingår i, de bästa förutsättningarna för att nå dit ni vill – din och er framgång.


De fyra områdena vi belyser är: 

Meningsfull målsättning - När vi drar tillsammans är vi som bäst

Sund kommunikation - vikten av kommunikation i det stora och det lilla

Personlig hållbarhet - att vara ”rik” i sig själv och i sin relation till andra människor 

Personligt varumärke - påverka hur du vill att andra ska uppfatta dig


Vi erbjuder inspirationsföreläsningar/kick-off-tillfällen och konsultation, facilitering.

Kontakt: info@byggaframgang.se eller info@ujs-consulting.se 
Följ oss också på Facebook eller Instagram - Bygga Framgang.Ulrika Johansson Ståhl 
Sund kommunikation: Om det finns en uttalad samsyn vad gäller våra värderingar, och en fungerande kommunikations-plattform, kan alla bidra till en sund och hållbar kommunikationskultur. I det stora
och det lilla.


Catarina Bachér

Meningsfull målsättning: Som grupp behöver vi tydlighet i form av meningsfulla mål och uppgiftersom skapar motivation. Vi behöver tydliggöra våra olika roller och insikten i att vi har ett eget ansvar, inför sig själv och inför gruppen. Först då blir helheten större än summan av delarna.

Betty Wassenius

Personlig hållbarhet: Att bygga framgång och vara framgångsrik är att vara ”rik” i sig själv, i sin relation till andra människor och i sitt ledarskap. 

Gunilla Bergfeldt

Personligt varumärke: Med hjälp av din stil kommunicerar och stärker du ditt budskap på ett tydligt sätt. Stilen lyfter och förstärker ditt varumärke och kompetens. Att finna sin egen stil skapar trygghet, personlighet och tydlighet.