När företagets och varumärkets kärnvärden är tydliga såväl externt som i den egna organisationen skapas trygghet hos både medarbetare och kund. Ett trovärdigt och förankrat budskap är ett starkt budskap.

     VARUMÄRKE, EXTERN KOMMUNIKATION


Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.  Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir bärare av produktens intryck hos omgivningen. Kunder, andra intressenter och även medarbetarna påverkas av vad varumärket kommunicerar.

Att hitta rätt ton i hur vi kommmunicerar externt är av stor vikt för att stärka vårt varumärke och intresset för vårt företag, våra produkter eller tjänster.

Grunden till en attaktiv fasad början på insidan. När vi har samsyn vad gäller värderingar, kärnvärden och vårt varumärkeslöfte blir kommunikationen trovärdig både internt och externt. 

UJS CONSULTING STÖDJER ER I ARBETET ATT:

  • Skapa samsyn vad gäller företagets och varumärkets kärnvärden - utifrån företagets mål, värderingar och visioner
  • Positionera företaget/varumärket i förhållande till omvärld, konkurrenter etc.
  • Arbeta fram en varumörkesplattform som underlag för extern kommunikation, exempel för för framtagning av säljmaterial, marknadsmaterial, mässkoncept etc.
  • kommunicera varumärkets värden internt

Framarbetad varumärkesplattform, och tillhörande kärnvärden, kommuniceras och används såväl externt som i den egna organisationen för att skapa trygghet och trovärdighet hos medarbetare och kund.

Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål. Exempel:


Halvdags-/heldag workshop
: inspiration, ledning av grupparbeten, diskussion i helgrupp för att skapa samsyn. Sammanställning av resultat.


Handledning
, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten. Rådgivning till särskild grupp/avdelning.


Facilitering
: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap. 


Arbetet kan innefatta ett eller flera områden:
Företagskultur 
Intern kommunikation

Varumärke/Extern kommunikation


När de tre områdena samverkar skapas en helhetsbild av ett företags värderingar, varumärke och produkter eller tjänster.