UJS CONSULTING - ULRIKA JOHANSSON STÅHL 

Jag ser värdet i väl fungerande kommunikation och genom åren har intresset för människor och hur vi interagerar vuxit sig allt starkare. Utifrån befintlig forskning, egna studier samt min långa arbetslivserfarenhet stödjer jag verksamheter i att skapa en sund och hållbar kommunikations- och företagskultur.  

Jag har lång erfarenhet av arbete med starka varumärken och extern kommunikation. Roller jag innehaft är VD, Marknadschef och

kommunikationsansvarig, primärt inom möbel- och inredningsbranschen. 
Min arbetslivserfarenhet innefattar även djup kunskap vad gäller internationellt verksamma bolag och business to business. 

UJS Consulting startades hösten 2019 och erbjuder konsultation, facilitering, föreläsningar och genomförande av workshops som behandlar områdena företagskultur, kommunikation och varumärke. 

Utöver detta tillhandahåller UJS Consulting, i samarbete med Bacher AB, tjänster inom grupputveckling och teamsamverkan - "Sund Kommunikation och Hållbart Företagande".

UJS Consulting är även samarbetspartner i "Bygga Framgång". 
Samarbetspartners: Gunilla Bergfeldt, Betty Wassenius, Catarina Bachér

Läs mer under "Tjänster".

Ulrika Johansson Ståhl